Meld u aan voor de Berichtenbox van MijnOverheid

De gemeente Heumen is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. Via de Berichtenbox attendeert de gemeente inwoners op het verstrijken van de geldigheidstermijn van hun reisdocument. Verloopt uw reisdocument in december of januari? Dan ontvangt u binnenkort een herinneringsbrief. De Berichtenbox is uw persoonlijke, beveiligde brievenbus op mijn.overheid.nl. Hierin ontvangt u digitale post van de overheid zoals van de Belastingdienst, RDW, SVB en UWV en dus ook van de gemeente Heumen. De Berichtenbox is overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar.

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

In de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) zijn de persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont of heeft gewoond. De gemeente heeft deze gegevens nodig om een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie er mag stemmen bij een verkiezing of een uitkering te verstrekken. Ook andere organisaties kunnen uw gegevens opvragen bij de gemeente. Wilt u dit niet, dan kunt u verzoeken om geheimhouding. Dit noemen we ‘verstrekkingsbeperking persoonsgegevens’.

De Week tegen Eenzaamheid

Van donderdag 21 september t/m zondag 1 oktober is de Week tegen Eenzaamheid. De gemeente Heumen heeft samen met een aantal inwoners en organisaties uit onze gemeente de handen ineen geslagen om structureel aandacht te hebben voor dit onderwerp. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft onderzoek gedaan naar hoe inwoners eenzaamheid beleven in onze gemeente. Met de uitkomst van dit onderzoek gaat de ‘Stuurgroep eenzaamheid gemeente Heumen’ verder aan de slag.

Fotowedstrijd gemeentegids

De gemeente Mook en Middelaar geeft ook volgend jaar de gemeentegids weer uit via uitgever Akse Media. Hieraan is weer een fotowedstrijd verbonden. De mooiste foto’s sieren volgend jaar de omslag van de gemeentegids. Dit jaar is het thema: ‘Bijzondere plekken in Mook en Middelaar’. U kunt uw foto tot 16 februari 2018 insturen naar de gemeente.

Bloemenkado Merapi bestaat 10 jaar

Bloemenkado Merapi bestaat dit jaar 10 jaar. Dit wordt gevierd met een feestje op 1 oktober en met een programma voor de cliënten van Dichterbij en hun naasten. Natuurlijk zijn de inwoners van de gemeente ook van harte welkom tussen 14.00 en 16.00 uur in de Buurderij. Er is ook een tentoonstelling met werk van cliënten, dat ook gekocht kan worden. Naast het jubileumfeest viert Merapi ook het 10-jarig bestaan onder Stichting Dichterbij in oktober door iedere week een andere aanbieding centraal te stellen.

Klimaatneutraal Heumen 2050

De gemeente Heumen heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om in 2050 geen negatieve bijdrage aan het klimaat te leveren, is een versnelling van energiebesparing en duurzame energieopwekking noodzakelijk. Hoe de gemeenteraad zich dat voorstelt, is begin 2017 vastgelegd in de 'Routekaart klimaatneutraal Heumen 2050'.Er moeten maatregelen worden toegepast op het gebied van energiebesparing, maar ook kleinschalige en grootschalige duurzame energieopwekking.

Nieuwe lindebomen in Maldensveld

Tijdens de Boomfeestdag in maart 2017 heeft onder andere Scouting Malden samen met de gemeente Heumen 255 bomen geplant in Maldensveld. 50 bomen zijn per abuis op een verkeerd veldje terecht gekomen en zijn daarom verwijderd. De gemeente Heumen gaat nu samen met Scouting Malden ervoor zorgen dat de 50 lindebomen op de juiste plek komen.Scouting Malden deed mee aan de zogenaamde ‘Bomendeal’, een samenwerking tussen Scouting Nederland en de Stichting Nationale Boomfeestdag.

Fietsinformatiedag

Op dinsdag 26 september vindt er een fietsinformatiedag voor senioren plaats in het gemeentehuis in Malden. De dag is voor 65-plussers uit de gemeente Heumen met onder meer informatie over de elektrische fiets (e-bike), het opfrissen van verkeerskennis en het verbeteren van fietsvaardigheden. Deze dag wordt georganiseerd door de Fietsersbond, in samenwerking met de gemeente Heumen en in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland.

Informatiemiddag voor 55-plussers

Vrijdag 29 september wordt er van 14.00 tot 16.00 uur een informatiemiddag georganiseerd voor 55-plussers op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De informatiemiddag zal plaatsvinden in de binnentuin van wooncomplex Maasstaete, Maasstaete 98-133 te Mook, die goed bereikbaar is per rolstoel, rollator of scootmobiel. Tijdens deze middag zijn verschillende partijen aanwezig om uw vragen te beantwoorden en kunt u vrijblijvend informatie inwinnen. U heeft de mogelijkheid om uw rollator, rolstoel en scootmobiel na te laten kijken door Medipoint.

Dag van de Senioren

Op dinsdag 3 oktober wordt van 09.30 tot 16.00 uur de jaarlijkse Dag van de Senioren gehouden in Maldensteijn in Malden. Dit jaar is het thema: 'Goed gemutst'. Een dag vol afwisseling: leerzaam, ontspannen en gezellig. Er zijn diverse informatiestands aanwezig tijdens deze dag. Hebt u ooit gehoord van een lachcoach? Maarten Vos is zo iemand. Na zijn workshop weten we waarom lachen zo gezond is en zal het stamppottenbuffet best smaken.

Pagina's