Vuurvogelscholen Malden in één gebouw

Vuurvogel 1 en 2 komen in één nieuwbouw. Het College van B & W van de gemeente Heumen heeft samen met de betrokken schoolbesturen het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017 – 2032 opgesteld. Na maanden van onderhandelen met de schoolbesturen Conexus (Vuurvolgel 1 en 2) en SPO Condor (Regenboog) is er een plan uit de bus gerold waar een flinke ambitie uit spreekt. Men wil een toekomstbestendige en kwalitatief goede onderwijshuisvesting realiseren voor alle scholen in de gemeente Heumen.