Voedselactie Molenhoek

voedselactie Molenhoek
Nog te veel mensen (ook in Molenhoek) moeten rondkomen met een inkomen dat onvoldoende is voor een fatsoenlijk bestaan. Zij kunnen gebruik maken van de Voedselbank Groesbeek. Die beschikt over gegevens over de gezinssamenstelling om gepaste pakketten te kunnen samenstellen. Het gaat daarbij om langer houdbare producten. Zie voor meer informatie:www.voedselbankgroesbeek.nl/. In het kader van een project van ‘Molenhoek Pakt Aan’ wordt van 14-17 december een actie gehouden om voedsel te doneren. Dat kunt u tijdens deze dagen doen bij de Spar en/of het LOP (winkelcentrum Molenhoek). De actie vindt plaats in samenwerking met de Spar en de gezamenlijke Voedselbank Groesbeek, Heumen en Mook en Middelaar.