Beschutte Hangplek Kerkplein Malden

De ontmoetingsplek voor jongeren moet aantrekkelijker worden. Nu trekken de jongeren liever naar het winkelcentrum, waardoor omwonenden en winkeliers overlast ervaren. Op advies van de jongeren wordt de ontmoetingsplek op het Kerkplein op korte termijn weer- en winddicht gemaakt. Dit gebeurt nog voor het eind van het jaar. Betrokkenen bij het JOSH-overleg (is: Jongeren op Straat in de gemeente Heumen) dringen al geruime tijd aan op het aantrekkelijker maken van de zitplek voor jongeren in de gemeente. Aan de bezoekers van het winkelcentrum wordt ook gedacht. Er komt een voetpad in het plantsoentje achter de zitplek. Ouderen die bijvoorbeeld vanuit Malderburch naar het winkelcentrum lopen, kunnen voortaan via een wandelpad het winkelcentrum bereiken. Het wandelpad sluit rechtstreeks aan bij het zebrapad over de Rijksweg.