Open Huis Stichting Jacques van Mourik

Op zaterdag 8 september 2018 is er een Open Dag in het Gemeentehuis van Mook waar momenteel de expositie Pinckers & Van Mourik te zien is. Deze zomerexpositie is nog tweemaal te bezichtigen nl. op 8 september en 13 oktober, telkens van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Om 14.00 uur geeft Ietje Pinckers een rondleiding. Deze kost € 1,00 per persoon. Een groot deel van haar werk is te koop.Ook worden er werken van Jacques van Mourik te koop aangeboden. Locatie: Raadhuisplein 6, 6585 AP Mook. Voor meer informatie: www.stichtingjacquesvanmourik.nl