Kort noodweer in Malden

Naar een lichte regen-voorbode rond de klok van 12.00 uur, was het om 's middags om 14.00 uur wel raak. Na wat regen en wind volgden enkele felle bliksemflitsen, gevolgd door dreunende donderslagen. De heftige regen daarna was maar van korte duur. Volgens de deskundigen zou het, na alle droogte van de afgelopen tijd, zo'n 200 dagen moeten regenen om het grondwaterpeil weer op 'n goed niveau te krijgen. Zie ook de video op het YouTubekanaal van GL8media.