Maldense Veldschuur weer open

Vanaf donderdag 26 juli 12.00 uur kan het sportcentrum De Veldschuur in Malden gedeeltelijk weer gebruikt worden. De gemeente heeft op basis van de onderzoeksresultaten besloten de sluiting gedeeltelijk op te heffen. De gemeente besloot het Sportcentrum op maandagavond 23 juli te sluiten nadat tijdens een asbestinventarisatie in de horeca-ruimte asbest werd aangetroffen. Het gecertificeerde onderzoeksbureau heeft visueel onderzocht of er ook in andere ruimten asbest aanwezig is. Dit bleek alleen beperkt tot de berging bij de balletzaal. Deze ruimte en de direct aangrenzende balletzaal zijn daarom uit voorzorg gesloten. In de andere ruimten is visueel geen asbest waargenomen. Ruimten afgeschermd Maandag 30 juli gaat het bedrijf de afgesloten ruimten verder onderzoeken op eventuele aanwezigheid van asbestdeeltjes. Naar verwachting wordt de uitslag hiervan in de loop van aankomende week bekend. Deze ruimten zijn afgeschermd om het zicht op de werkzaamheden te beperken.