Dwangsom Coatinc Mook

Het college van burgemeester en wethouders heeft Coatinc Mook een last onder dwangsom van € 10.000 per overtreding in het vooruitzicht gesteld als zij na 1 juli 2018 nog de geluids- en gedragsvoorschriften uit de vergunning overtreden. De gemeente Mook en Middelaar heeft in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord onaangekondigde controles uitgevoerd in de avond en nachtelijke uren. In de periode 19 april tot heden zijn verschillende controles uitgevoerd in de avond- en nachtelijke uren. Hierbij is geconstateerd dat er met een heftruck is gereden op een deel van het terrein op een tijdstip dat niet is toegestaan. Daarnaast is vastgesteld dat de geluidsvoorschriften uit de vergunning zijn overtreden. Met het voornemen tot een last onder dwangsom zet het college de eerste formele stap in het sanctioneren van de overtredingen van Coatinc Mook. Coatinc Mook wordt in de gelegenheid gesteld om hun kijk op de zaak te geven en maatregelen te treffen om toekomstige overtredingen te voorkomen Na 1 juli 2018 zullen de onaangekondigde controles worden voortgezet om te controleren of Coatinc Mook zich aan de regels houdt. Parallel hieraan wordt met de RUD Limburg Noord en Coatinc Mook gewerkt aan het concretiseren van de maatregelen uit een plan van aanpak dat Coatinc Mook 15 mei jl. heeft aangeleverd om structurele verbeteringen door te voeren in de bedrijfsvoering, gebouw en terrein. Het college informeert de inwoners en belangstellenden hierover in een nog te organiseren inwonerbijeenkomst.