Nieuwe College Heumen gepresenteerd

Dinsdagmiddag 15 mei heeft de presentatie plaatsgevonden van het nieuwe Heumense College van Burgemeester en Wethouders. Helaas was het College nog niet compleet, omdat men nog wacht op de ‘Verklaring omtrent het Gedrag’ (de VOG) van de beoogd vierde wethouder, VVD-er René Waas. Normaal gesproken zou die binnen niet al te lange tijd binnen moeten zijn. Volgens burgemeester Marriët Mittendorff gaat het College een goede tijd tegemoet: “De toekomst lacht ons toe, tot nu toe waren de gesprekken erg prettig”. Daarna was het de beurt aan Frank Eetgerink, wethouder voor D66. Hij gaat zich vooral richten op de burgerparticipatie en wil dat “de burgers zich eigenaar gaan voelen van de gemeente”. Financiën, toerisme en sport komen in handen van CDA-er Maarten Schoenaker. Hij wil samenwerken met de verschillende initiatieven en deze faciliteren. Wat betreft de OZB vindt er geen verhoging door inflatiecorrectie plaats. De burger gaat dus niet meer betalen. Voormalig raadsgriffier in Heumen Leo Bosland, Groen Links, wordt verantwoordelijk voor Duurzaamheid, wonen, werk- en inkomen. Met name de duurzaamheid ligt hem na aan het hart. Zo komen er in ieder geval 5 à 6 windmolens langs de A73 en komt er een pakket duurzaamheidsmaatregelen voor burger en ondernemer.