In het najaar van 2017 is door Provincie Gelderland het grootste deel van de onderhoudswerkzaamheden aan de N271 en N846 uitgevoerd. Tussen 28 april 2018 en 14 mei 2018 worden nog vervolgwerkzaamheden uitgevoerd. 

In deze periode wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de brug over het Maaswaal kanaal en het viaduct over de Looistraat. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit: Betonreparaties, schilderwerk, vervangen van vangrails, hekwerken, asfaltverhardingen en voegovergangen.

 Gelijktijdig met de onderhoudswerkzaamheden wordt op een deel van de brug over het Maaswaal kanaal ook een geluidsscherm aangebracht. De huidige voegen van de brug worden vervangen door speciale geluidsarme voegenovergangen. Deze maatregelen verminderen het geluid in de wijk Hoogenhof als gevolg van het verkeer op de N271. Nabij de op- en afritten van de A73 komt tevens nieuwe verlichting.

Omleidingsroute

Bij deze werkzaamheden wordt de N271 gedurende ongeveer 2 weken volledig afgesloten. Landbouw- en fietsverkeer is tijdens de werkzaamheden wel mogelijk via de parallelweg. Overig verkeer wordt gedurende de afsluiting omgeleid via de A73 en de A77. Dit betekent dat na 28 april men rekening moet houden met extra drukte op de Rijksweg door Malden en Mook/Molenhoek.

Meer informatie via www.gelderland.nl