Koningschieten in Heumen

Op zondag 29 april zal het jaarlijkse koningschieten in Heumen weer plaats vinden op sportpark De Toppenberg. Er zal weer gestreden worden om de titel Koning van het Sint Georgius gilde. Ruim 25 gilde broeders zullen met elkaar de strijd aangaan om deze titel te veroveren. Om 13:45 zal het gilde vertrekken van het Gildehuis “Kanaalzicht” richting de schutsboom. Circa 14:15 zal pastor Aloys van Velthoven het openingsschot lossen. Uiteraard is er ook weer de gelegenheid om uw schietvaardigheid te testen bij het publiekschieten. Daar zal gestreden worden, door niet gildebroeders, om de titel van de Publiekskoning(in) 2017. Om 18:00 uur zal het gilde in vol ornaat een rondgang door het dorp maken, om hun nieuwe koning te presenteren. Na afloop zal de stoet zich laten verwelkomen in het Gildehuis “kanaalzicht” alwaar het Koningsbal zal los barsten. Bij dit bal is een ieder van harte uitgenodigd.