4 partijen in coalitie Heumen

Op woensdagavond 28 maart hebben de zes politieke partijen de eerste fase van de onderhandelingen afgerond. Duidelijk werd dat VVD, CDA, GroenLinks en D66 gaan proberen een coalitie te vormen voor de komende vier jaar. De informateur de heer Prick (oud-burgemeester van, voorheen, Groesbeek) heeft op 23 maart gesproken met elk van de partijen over de verkiezingsuitslag. Ook zijn de overeenkomsten in de programma’s en de mogelijke samenwerking van partijen daarbij bekeken. Belangrijk daarbij was ook wie er met wie samen wil besturen en op wat voor manier. De informateur heeft op basis van deze gesprekken geadviseerd om een coalitie te gaan vormen van bovenstaande partijen. De lijsttrekkers van deze partijen hebben in meerderheid hun eerste voorkeur voor deze combinatie uitgesproken. VVD, CDA, Groen Links en D66 gaan de komende weken met elkaar in gesprek om te bezien of ze overeenstemming bereiken over het coalitieprogramma en de wethoudersinvulling. Voor de grootste partij in Heumen, DGH, met 5 raadszetels, zijn de druiven zuur. Men is teleurgesteld niet eens de kans te krijgen om te mogen meepraten.