Kindergemeenteraad Heumen

Woensdag 28 maart stroomde het Heumense gemeentehuis vol met kinderen van basisscholen uit Malden. Zij kwamen voor de eerste officiële vergadering van de Heumense Kindergemeenteraad. Na eerder al een oefensessie te hebben gehouden ging het deze keer voor het echt. Maar liefst zes fracties namen onder leiding van burgemeester Mittendorff  deel aan de beraadslagingen over even zovele plannen en voorstellen. De A.O.M.B. richtte zich vooral op ouderen en mensen met een beperking, GroenRechts had verschillende speerpunten op het gebied van milieu en roken en ook de D.K.P.W. had het milieu hoog in het vaandel. Zij willen een jaarlijkse milieudag organiseren om het vele straatvuil op te ruimen. De D.K.6 vond dat de speeltuinen maar eens opgeknapt en opnieuw ingericht moesten worden, wat een beetje in het verlengde lag van de V.E.B.M. die vond dat er nodig een nieuw voetbalveld moest komen achter Vuurvogel 1 en Regenboor want “alles was er kapot en vies”. Tot slot de M.R.V.K. die in Maldens Veld een ‘Pleziertuin’ wilden stichten met een crossbos voor fietsen. Na adviezen van wethouder Ellen de Swart en een overlegronde om, met behulp van aanwezige raads- en commissieleden, te komen tot gezamenlijke standpunten, kreeg elke fractie nog gelegenheid om een slotpleidooi te houden. Aansluitend werd er gestemd en won de combinatie van GroenRechts, D.K.P.W., V.E.B.M. en M.R.V.K. Zij schoven hun afzonderlijke ideeën in elkaar. Zo ontstond het winnende plan dat goed was voor een door de gemeente beschikbaar gesteld budget van 2.500 euro en waarmee een kabelbaan, een boomhut, een wensboom, een crossbos, nieuwe doelnetten en een milieudag werkelijkheid kunnen gaan worden.