VVD gebruikt media suggestief en selectief  [ingezonden brief]

Zo te lezen is het verkiezingstijd en dan is de VVD nooit te beroerd om suggestief en selectief de media te gebruiken. Zo ook hier. De feiten met betrekking tot het zonnepanelenproject zijn als volgt:

1)     Het is wel degelijk DGH geweest (raadsleden Noy en Gerritsen) die het initiatief hebben genomen voor dit voor onze gemeente zo belangrijke project.

2)     Hoe de VVD kan claimen dat de inwoners niet op de risico’s gewezen zal worden is ons een raadsel. De communicatie over het zonnepanelenproject moet nog opgestart worden! Onze wethouders hebben de raad toegezegd naast alle voordelen vanzelfsprekend ook de risico’s klip en klaar in beeld te brengen

3)     Niemand kan de toekomst voorspellen, ook de VVD niet. Feit is dat de minister heeft aangegeven dat het vergoedingensysteem voor aan het net te leveren elektriciteit nog jaren in stand gehouden  zal worden. En die jaren van forse besparingen worden dan toch maar mooi meegenomen. En als het na verloop van tijd de verkoop van opgewekte maar niet zelf benodigde elektriciteit minder opbrengt kan het nog steeds zo zijn dat er fors bespaard wordt omdat de technische levensduur van de zonnepanelen veel langer is dan de afschrijvingstermijn waarmee wordt gerekend. Niet deelnemen aan het project levert, naast het gemis van een duurzame bijdrage aan onze planeet, ook grote risico’s op want wie weet wat de energieprijzen gaan doen de komende jaren?

Het gebruik van stoere termen als de gemeente Heumen haar inwoners “woekerpolissen” zou aanbieden komt geheel voor rekening van de VVD. Het schaadt het aanzien van onze gemeente en is een democratische volkspartij die de VDD zo graag wil zijn onwaardig.

20 maart 2018 / Theo Noy / Democraten Gemeente Heumen

Reacties

DGH vergeet het belangrijkste punt van kritiek te behandelen: wordt de regeling bij het BKR aangemeld door de gemeente?

In de raad heeft de DGH wethouder aangegeven dat niet nodig te vinden. Maar als je de burgers een eerlijk verhaal wil vertellen, moet je dat dus wel doen. Dat heet: voldoen aan de zorgplicht.

En de verkiezingen zijn dan wel voorbij maar de VVD stelt de belangen van de inwoners uiteraard nog steeds voorop!