Ingezonden brief Zonnepanelen Heumen

DGH promoot woekerpolis zonnepanelen                                                                     (ingezonden brief)

In de strijd om de gunst van de Heumense kiezers probeert DGH diverse “successen” te claimen die zij in de afgelopen periode zouden hebben veroorzaakt. Een van die claims gaat over het zonnepanelenproject dat de gemeente Heumen momenteel opstart op initiatief van DGH.

Nu is de VVD positief over het idee van een zonnepanelenproject.  Het is een middel om de milieudoelstellingen van onze gemeente te bereiken. De VVD heeft er wel een probleem mee dat in de uitvoering inwoners worden verleid om langdurige verplichtingen aan te gaan zonder dat duidelijk is welke risico’s ze daarbij lopen. Wat DGH in hun enthousiasme over hun initiatief  vergeten te vertellen is dat met dit project inwoners lekker worden gemaakt met een mogelijke besparingen op hun energierekening zonder duidelijk te maken wat de risico’s zijn. Zo wordt de financiering die de inwoners aangaan niet gemeld bij de BKR. De VVD vindt dit onverstandig. Als mensen in het DGH plan willen stappen en ze krijgen daarbij te horen dat de daaraan gekoppelde financiering bij het BKR wordt aangemeld, dan zullen ze zich misschien bedenken. Immers we weten allemaal: lenen kost geld. En als jouw lening is aangemeld bij het BKR dan is dat van invloed op jouw financiële positie. Zeker als je ook andere leningen hebt lopen of wil afsluiten.DGH wil natuurlijk niet dat mensen zich twee keer bedenken en daarom wordt dit risico er niet bij vermeld. De VVD heeft als enige in de gemeenteraad ervoor gewaarschuwd dat deelnemers eerlijk moeten worden geïnformeerd. Als je deelneemt aan deze regeling – wat op zich een goed idee is – dan ga je langlopende verplichtingen aan. Dus dat je kosten gaat maken is zeker. Dat de regeling geld gaat opbrengen is echter niet zeker. Er kan van alles gebeuren met de energieprijzen waardoor de aantrekkelijke voorgehouden wortel van de besparing op energiekosten over een paar jaar maar een klein peentje of zelfs een rotte ui kan blijken te zijn. Voor iemand die dat financieel kan dragen, is dat geen drama. Immers de zonnepanelen liggen op het dak en doen verder goed werk. Het pakt alleen duurder uit als je eerst was voorgespiegeld.

Maar heb je het niet breed en ben je in dit project gestapt net als die mensen die jaren terug dachten dat die prachtige lijfrente polissen alleen maar geld zouden opbrengen, dan zit je straks mogelijk met woeker zonnepanelen. Door dit risico niet duidelijk te vermelden om het “succes” van hun initiatief niet in gevaar te brengen, is DGH niet eerlijk of in ieder geval weinig transparant bezig.

De VVD wil de komende 4 jaar een bedrag van € 300.000 per jaar beschikbaar stellen voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Daarbij is alleen de kwaliteit van het initiatief van belang, niet de draagkracht van de initiatiefnemer. En geen woekerpolis voorwaarden. Dat is wel zo eerlijk en transparant.

Ruud van Gerrevink, Campagnecoördinator VVD Heumen