Herbenoeming Burgemeester Gradisen

Willem Gradisen

De gemeenteraad van  Mook en Middelaar is positief over de herbenoeming van burgemeester Willem Gradisen. Gradisen is sinds 2012 burgemeester van de gemeente Mook en Middelaar. De gouverneur van Limburg, Theo Bovens, heeft de raad van Mook en Middelaar gevraagd de herbenoemingsprocedure vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 af te ronden. Voordat het zover is, zal de minister van Binnenlandse Zaken de burgemeester eerst nog moeten voordragen en wordt hij uiteindelijk officieel door koning Willem-Alexander benoemd. Burgemeesters worden benoemd voor een periode van zes jaar. Formeel gaat de nieuwe benoeming van Gradisen in per juni 2018. De nieuwe periode zal dan lopen tot en met 2024.