Buslijn 1 in Molenhoek verdwijnt

Vanaf 10 december zal buslijn 1 niet meer rijden in Molenhoek. Het aantal reizigers dat gebruik maakt van lijn 1 tussen Malden en Molenhoek is al jaren laag. Overige reizigers reizen vooral van en naar haltes die ook met lijn 83 of per trein aangedaan worden. Een reden voor de concessiehouder (provincie Gelderland) en de busmaatschappij BRENG/Connexxion om de lijn tussen Malden en Molenhoek te schrappen. De gemeente heeft hierop afwijzend gereageerd en aangedrongen op een maximale inzet van openbaar vervoer, ook in relatie met het functioneren van het station Mook-Molenhoek. Het protest van de gemeente heeft niet geleid tot aanpassing van het plan om te stoppen met lijn 1 in Molenhoek. De provincie Gelderland blijft bij haar standpunt, het gebruik van de bus is eenvoudigweg veel te laag. Als reactie daarop is er door de gemeente aangedrongen om te bekijken of er een alternatief vervoersysteem mogelijk is. 

Hieraan is gehoor gegeven en er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het introduceren van Breng flex binnen de gehele gemeente Mook en Middelaar.Breng flex is deelvervoer op afroep van halte naar halte en er wordt gereden met taxibusjes en elektrische auto’s.