Doe mee aan de Kindermonitor

In september ontvingen ouders in de regio een uitnodiging van de GGD voor deelname aan de Kindermonitor. Inmiddels hebben ongeveer 9.000 ouders de vragenlijst over hun kind ingevuld. Helaas is dit aantal nog te laag om passende voorzieningen voor kinderen te treffen de komende jaren. De GGD doet daarom nogmaals een dringende oproep aan ouders om de Kindermonitor in te vullen. Het kan nog tot 7 december! De Kindermonitor is een grootschalig gezondheidsonderzoek onder kinderen van 0-12 jaar, dat om de 4 jaar plaatsvindt. De GGD voert dit onderzoek uit in opdracht van de gemeenten in Gelderland-Zuid. Met de uitkomsten kunnen zij gezonde activiteiten en voorzieningen ontwikkelen voor kinderen en hun ouders. In totaal heeft de GGD ca. 40.000 ouders ad random (willekeurig) uitgenodigd om mee te doen. De ouders die per post een uitnodiging ontvingen, kunnen de vragenlijst invullen via www.kindermonitor.nl. De ouders die via de school een uitnodiging ontvingen, kunnen de vragenlijst invullen via www.kindermonitoropschool.nl.