Open Dag St. Jacques van Mourik

Zaterdag 14 april zal Stichting Jacques van Mourik haar laatste OPEN DAG, in het teken van de Jubileumexpositie, organiseren in het Gemeentehuis van Mook. Onze Jubileumexpositie, waar 58 hedendaagse (beroeps)kunstenaars hun werken tonen, heeft veel bezoekers getrokken. Op de 14e april is er nog de mogelijkheid om dit alles te bewonderen. Deze kunstenaars hebben zich laten inspireren door de natuur van Plasmolen, de Mookerheide en de St. Jansberg. Diverse stijlen en disciplines zijn aanwezig, zoals schilderijen, beeldhouwwerk, fotografie, wolbewerking, grafiek, enzovoort.

Bijeenkomst Oecumenisch Winterwerk Heumen

Commissie Oecumenisch Winterwerk Heumen

Woensdag 11 april komt prof. dr. Erik Borgman op uitnodiging van de Commissie Oecumenisch Winterwerk naar Malden voor een spreekbeurt over zijn meest recente boek “Leven van wat komt`. In dit boek beschrijft hij een katholiek uitzicht op de samenleving op “schaamteloos theologische wijze”. De bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk. De Commissie Oecumenisch Winterwerk gaat uit van de parochie Heilige Drie-eenheid en van de protestantse gemeente Heumen.

Nieuwe Raad Heumen

Nieuwe raad Heumen

Donderdagavond 29 maart is in de raadszaal van het gemeentehuis de nieuwe gemeenteraad van Heumen geïnstalleerd. 7 nieuwe raadsleden en 10 leden van de ‘oude raad’ werden geïnstalleerd. Zij zullen de inwoners van Heumen tot 2022 vertegenwoordigen in de Heumense gemeenteraad. De nieuwe gemeenteraad bestaat uit 6 partijen: DGH (5 zetels), CDA (3 zetels), VVD (3 zetels), GroenLinks (3 zetels), PvdA (1 zetel) en D66 (2 zetels). Alle gekozen raadsleden hebben de eed of belofte afgelegd. Hun werk als raadslid kan nu beginnen.

4 partijen in coalitie Heumen

Op woensdagavond 28 maart hebben de zes politieke partijen de eerste fase van de onderhandelingen afgerond. Duidelijk werd dat VVD, CDA, GroenLinks en D66 gaan proberen een coalitie te vormen voor de komende vier jaar. De informateur de heer Prick (oud-burgemeester van, voorheen, Groesbeek) heeft op 23 maart gesproken met elk van de partijen over de verkiezingsuitslag. Ook zijn de overeenkomsten in de programma’s en de mogelijke samenwerking van partijen daarbij bekeken. Belangrijk daarbij was ook wie er met wie samen wil besturen en op wat voor manier.

Kindergemeenteraad Heumen

Woensdag 28 maart stroomde het Heumense gemeentehuis vol met kinderen van basisscholen uit Malden. Zij kwamen voor de eerste officiële vergadering van de Heumense Kindergemeenteraad. Na eerder al een oefensessie te hebben gehouden ging het deze keer voor het echt. Maar liefst zes fracties namen onder leiding van burgemeester Mittendorff  deel aan de beraadslagingen over even zovele plannen en voorstellen. De A.O.M.B. richtte zich vooral op ouderen en mensen met een beperking, GroenRechts had verschillende speerpunten op het gebied van milieu en roken en ook de D.K.P.W.

Verkiezingsuitslagen

De verkiezingscampagnes in Mook en Middelaar en Heumen zitten erop. De stemmen zijn geteld en de kaarten zijn geschud. Grote verschuivingen heeft het in beide gemeenten niet gegeven. In Mook en Middelaar was de opkomst 65,2 procent, bijna 2 procent hoger dan in 2014. Dat resulteerde in de volgende zetelverdeling: DGP 4; PvdA 3; VVD 3; Groen Links 2 en CDA sluit de rij met 1 zetel.

VVD gebruikt media suggestief en selectief  [ingezonden brief]

Zo te lezen is het verkiezingstijd en dan is de VVD nooit te beroerd om suggestief en selectief de media te gebruiken. Zo ook hier. De feiten met betrekking tot het zonnepanelenproject zijn als volgt:

1)     Het is wel degelijk DGH geweest (raadsleden Noy en Gerritsen) die het initiatief hebben genomen voor dit voor onze gemeente zo belangrijke project.

Loterij Goen Links

GroenLinks verrast eetproject ‘Samen aan Tafel’ met donatie

GroenLinks Heumen verraste afgelopen zaterdag de vrijwilligers van het eetproject ‘Samen aan Tafel’ uit Overasselt met opbrengst van de Fietsloterij. De loterij maakte deel uit van de campagne van GroenLinks in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De opbrengst van de loterij is bij elkaar gebracht door de verkoop van lootjes aan bezoekers van de verkiezingswinkel in het winkelcentrum, bezoekers van de markt in Malden en de debatten in alle vier de dorpen. In totaal is voor € 340 aan lootjes gekocht.

Kieswijzer Red de Veldschuur

Op maandag 26 maart houdt de Vereniging Red De Veldschuur haar algemene ledenvergadering in De Veldschuur te Malden. De aanvang is om 20:00 uur. Iedereen die zich een vriend van De Veldschuur voelt is welkom. De vereniging is in een overgangsfase die aansluit bij de bouw van het nieuwe sportcentrum. Het succes van het nieuwe sportcentrum is direct afhankelijk van de goede (voortzetting van de) samenwerking tussen ex-ploitant Laco, eigenaar en investeerder Gemeente Heumen en de gebruikers verenigd in de dan genoemde vereniging Vrienden van De Veldschuur.

Ingezonden brief Zonnepanelen Heumen

DGH promoot woekerpolis zonnepanelen                                                                     (ingezonden brief)

In de strijd om de gunst van de Heumense kiezers probeert DGH diverse “successen” te claimen die zij in de afgelopen periode zouden hebben veroorzaakt. Een van die claims gaat over het zonnepanelenproject dat de gemeente Heumen momenteel opstart op initiatief van DGH.

Pagina's