4 partijen in coalitie Heumen

Op woensdagavond 28 maart hebben de zes politieke partijen de eerste fase van de onderhandelingen afgerond. Duidelijk werd dat VVD, CDA, GroenLinks en D66 gaan proberen een coalitie te vormen voor de komende vier jaar. De informateur de heer Prick (oud-burgemeester van, voorheen, Groesbeek) heeft op 23 maart gesproken met elk van de partijen over de verkiezingsuitslag. Ook zijn de overeenkomsten in de programma’s en de mogelijke samenwerking van partijen daarbij bekeken. Belangrijk daarbij was ook wie er met wie samen wil besturen en op wat voor manier.

Kindergemeenteraad Heumen

Woensdag 28 maart stroomde het Heumense gemeentehuis vol met kinderen van basisscholen uit Malden. Zij kwamen voor de eerste officiële vergadering van de Heumense Kindergemeenteraad. Na eerder al een oefensessie te hebben gehouden ging het deze keer voor het echt. Maar liefst zes fracties namen onder leiding van burgemeester Mittendorff  deel aan de beraadslagingen over even zovele plannen en voorstellen. De A.O.M.B. richtte zich vooral op ouderen en mensen met een beperking, GroenRechts had verschillende speerpunten op het gebied van milieu en roken en ook de D.K.P.W.

Verkiezingsuitslagen

De verkiezingscampagnes in Mook en Middelaar en Heumen zitten erop. De stemmen zijn geteld en de kaarten zijn geschud. Grote verschuivingen heeft het in beide gemeenten niet gegeven. In Mook en Middelaar was de opkomst 65,2 procent, bijna 2 procent hoger dan in 2014. Dat resulteerde in de volgende zetelverdeling: DGP 4; PvdA 3; VVD 3; Groen Links 2 en CDA sluit de rij met 1 zetel.

VVD gebruikt media suggestief en selectief  [ingezonden brief]

Zo te lezen is het verkiezingstijd en dan is de VVD nooit te beroerd om suggestief en selectief de media te gebruiken. Zo ook hier. De feiten met betrekking tot het zonnepanelenproject zijn als volgt:

1)     Het is wel degelijk DGH geweest (raadsleden Noy en Gerritsen) die het initiatief hebben genomen voor dit voor onze gemeente zo belangrijke project.

Loterij Goen Links

GroenLinks verrast eetproject ‘Samen aan Tafel’ met donatie

GroenLinks Heumen verraste afgelopen zaterdag de vrijwilligers van het eetproject ‘Samen aan Tafel’ uit Overasselt met opbrengst van de Fietsloterij. De loterij maakte deel uit van de campagne van GroenLinks in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De opbrengst van de loterij is bij elkaar gebracht door de verkoop van lootjes aan bezoekers van de verkiezingswinkel in het winkelcentrum, bezoekers van de markt in Malden en de debatten in alle vier de dorpen. In totaal is voor € 340 aan lootjes gekocht.

Kieswijzer Red de Veldschuur

Op maandag 26 maart houdt de Vereniging Red De Veldschuur haar algemene ledenvergadering in De Veldschuur te Malden. De aanvang is om 20:00 uur. Iedereen die zich een vriend van De Veldschuur voelt is welkom. De vereniging is in een overgangsfase die aansluit bij de bouw van het nieuwe sportcentrum. Het succes van het nieuwe sportcentrum is direct afhankelijk van de goede (voortzetting van de) samenwerking tussen ex-ploitant Laco, eigenaar en investeerder Gemeente Heumen en de gebruikers verenigd in de dan genoemde vereniging Vrienden van De Veldschuur.

Ingezonden brief Zonnepanelen Heumen

DGH promoot woekerpolis zonnepanelen                                                                     (ingezonden brief)

In de strijd om de gunst van de Heumense kiezers probeert DGH diverse “successen” te claimen die zij in de afgelopen periode zouden hebben veroorzaakt. Een van die claims gaat over het zonnepanelenproject dat de gemeente Heumen momenteel opstart op initiatief van DGH.

Slotdebat op GL8

Het lijsttrekkers slotdebat in Heumen voltrok zich in Maldensteijn. Na de flashmob van de Dance Company werd er overgegaan tot het serieuze werk.Alle 6 partijen die meedoen aan de verkiezingen in Heumen - CDA, D66, DGH, Groen Links, PvdA, VVD - waren present.
 

PvdA tegen bebouwing Lierdal

[ingezonden bericht]

‘Breekpunt PvdA Heumen: Geen bebouwing in het Lierdal.’

"Als het aan de Partij van de Arbeid Heumen ligt worden er ook in de komende bestuursperiode 2018-2022 geen huizen gebouwd in het Lierdal. ‘Wat de PvdA Heumen betreft is dat een breekpunt in de coalitieonderhandelingen", aldus lijsttrekker Ans Stunnenberg.

Lierdal in gevaar?

Lierdal nog lang niet veilig?  [ingezonden brief]

Het zal wel als seksistisch terzijde worden geschoven, maar de ongegeneerde vrijage van PvdA lijsttrekker Ans Stunnenberg met de VVD van Harrie Smeets is een groter gevaar voor het Lierdal dan je op het eerste gezicht ziet. Dat vraagt om uitleg. Hier komt die.

Pagina's