Nieuwe College Heumen gepresenteerd

Dinsdagmiddag 15 mei heeft de presentatie plaatsgevonden van het nieuwe Heumense College van Burgemeester en Wethouders. Helaas was het College nog niet compleet, omdat men nog wacht op de ‘Verklaring omtrent het Gedrag’ (de VOG) van de beoogd vierde wethouder, VVD-er René Waas. Normaal gesproken zou die binnen niet al te lange tijd binnen moeten zijn. Volgens burgemeester Marriët Mittendorff gaat het College een goede tijd tegemoet: “De toekomst lacht ons toe, tot nu toe waren de gesprekken erg prettig”. Daarna was het de beurt aan Frank Eetgerink, wethouder voor D66.

In het najaar van 2017 is door Provincie Gelderland het grootste deel van de onderhoudswerkzaamheden aan de N271 en N846 uitgevoerd. Tussen 28 april 2018 en 14 mei 2018 worden nog vervolgwerkzaamheden uitgevoerd. 

In deze periode wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de brug over het Maaswaal kanaal en het viaduct over de Looistraat. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit: Betonreparaties, schilderwerk, vervangen van vangrails, hekwerken, asfaltverhardingen en voegovergangen.

Koningschieten in Heumen

Op zondag 29 april zal het jaarlijkse koningschieten in Heumen weer plaats vinden op sportpark De Toppenberg. Er zal weer gestreden worden om de titel Koning van het Sint Georgius gilde. Ruim 25 gilde broeders zullen met elkaar de strijd aangaan om deze titel te veroveren. Om 13:45 zal het gilde vertrekken van het Gildehuis “Kanaalzicht” richting de schutsboom. Circa 14:15 zal pastor Aloys van Velthoven het openingsschot lossen. Uiteraard is er ook weer de gelegenheid om uw schietvaardigheid te testen bij het publiekschieten.

Vlijt en VOLharding met DANS

Vlijt en Volharding

Muziek maken, of naar muziek luisteren, maar ook op muziek bewegen heeft alles te maken met emoties. Op zaterdagavond 28 april aanstaande brengt muziekvereniging V&V die verschillende emoties samen in hun theaterproductie DANS. Dit is een vervolg op eerdere producties als Plons en Hollandse Spelen. Opnieuw heeft muziekvereniging Vlijt & Volharding het initiatief genomen om jong en oud, al dan niet liefhebber van blaasmuziek te verrassen met een meer dan avondvullend programma.

Informatiemarkt Welzijn, Wonen, Zorg en Veiligheid in Heumen

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, heeft u een vraag op het gebied van mantelzorg, wilt u meer weten over vrijetijdsbesteding of vrijwilligerswerk? Kom dan op zaterdag 21 april naar de Informatiemarkt in het winkelcentrum in Malden. Onder andere de KBO’s, woningcorporatie Oosterpoort, Malderburch Centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg, Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen en de gemeente Heumen staan dan voor u klaar om al uw vragen op het gebied van wonen, werk, gezondheid, veiligheid, mantelzorg en vrijwilligerswerk te beantwoorden.

Open Dag St. Jacques van Mourik

Zaterdag 14 april zal Stichting Jacques van Mourik haar laatste OPEN DAG, in het teken van de Jubileumexpositie, organiseren in het Gemeentehuis van Mook. Onze Jubileumexpositie, waar 58 hedendaagse (beroeps)kunstenaars hun werken tonen, heeft veel bezoekers getrokken. Op de 14e april is er nog de mogelijkheid om dit alles te bewonderen. Deze kunstenaars hebben zich laten inspireren door de natuur van Plasmolen, de Mookerheide en de St. Jansberg. Diverse stijlen en disciplines zijn aanwezig, zoals schilderijen, beeldhouwwerk, fotografie, wolbewerking, grafiek, enzovoort.

Bijeenkomst Oecumenisch Winterwerk Heumen

Commissie Oecumenisch Winterwerk Heumen

Woensdag 11 april komt prof. dr. Erik Borgman op uitnodiging van de Commissie Oecumenisch Winterwerk naar Malden voor een spreekbeurt over zijn meest recente boek “Leven van wat komt`. In dit boek beschrijft hij een katholiek uitzicht op de samenleving op “schaamteloos theologische wijze”. De bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk. De Commissie Oecumenisch Winterwerk gaat uit van de parochie Heilige Drie-eenheid en van de protestantse gemeente Heumen.

Nieuwe Raad Heumen

Nieuwe raad Heumen

Donderdagavond 29 maart is in de raadszaal van het gemeentehuis de nieuwe gemeenteraad van Heumen geïnstalleerd. 7 nieuwe raadsleden en 10 leden van de ‘oude raad’ werden geïnstalleerd. Zij zullen de inwoners van Heumen tot 2022 vertegenwoordigen in de Heumense gemeenteraad. De nieuwe gemeenteraad bestaat uit 6 partijen: DGH (5 zetels), CDA (3 zetels), VVD (3 zetels), GroenLinks (3 zetels), PvdA (1 zetel) en D66 (2 zetels). Alle gekozen raadsleden hebben de eed of belofte afgelegd. Hun werk als raadslid kan nu beginnen.

4 partijen in coalitie Heumen

Op woensdagavond 28 maart hebben de zes politieke partijen de eerste fase van de onderhandelingen afgerond. Duidelijk werd dat VVD, CDA, GroenLinks en D66 gaan proberen een coalitie te vormen voor de komende vier jaar. De informateur de heer Prick (oud-burgemeester van, voorheen, Groesbeek) heeft op 23 maart gesproken met elk van de partijen over de verkiezingsuitslag. Ook zijn de overeenkomsten in de programma’s en de mogelijke samenwerking van partijen daarbij bekeken. Belangrijk daarbij was ook wie er met wie samen wil besturen en op wat voor manier.

Kindergemeenteraad Heumen

Woensdag 28 maart stroomde het Heumense gemeentehuis vol met kinderen van basisscholen uit Malden. Zij kwamen voor de eerste officiële vergadering van de Heumense Kindergemeenteraad. Na eerder al een oefensessie te hebben gehouden ging het deze keer voor het echt. Maar liefst zes fracties namen onder leiding van burgemeester Mittendorff  deel aan de beraadslagingen over even zovele plannen en voorstellen. De A.O.M.B. richtte zich vooral op ouderen en mensen met een beperking, GroenRechts had verschillende speerpunten op het gebied van milieu en roken en ook de D.K.P.W.

Pagina's