Vrijwillige vuurwerkvrije zones in Heumen

vuurwerkvrije zones Heumen
De gemeente Heumen zet in op vrijwillig gekozen vuurwerkvrije zones. Deze kunnen dan naast de reeds bestaande gebieden komen. Burgemeester Mittendorff: "We zijn al in augustus, tot het nog volop zomerde, al met deze campagne begonnen. We hebben nu affiches laten maken die burgers zelf kunnen ophangen in hun straat of buurt. De bedoeling is dat mensen met elkaar afspreken of er wel of geen vuurwerk mag worden afgestoken. Op deze manier hoeven we ook het groepsgevoel te bevorderen." De borden met de affiches kunnen vanaf donderdag 20 december worden afgehaald op het gemeentehuis.

Aanpak overlast Malden helpt

De aanpak van overlast door hangjongeren lijkt in Malden z’n vruchten af te werpen. Wat begon met een brief van burgemeester Mittendorff is nu in een stadium dat de JOP (jongeren-ontmoetings-plek) opnieuw wordt ingericht mede naar wensen van de jongeren. Meerdere bankjes, betere overkapping en plexiglas wanden om wind en regen buiten te houden. Door het ernaast gelegen veldje wordt een speciaal paadje aangelegd voor de ouderen die zo rechtstreeks naar de zebra kunnen om het winkelcentrum te bereiken.

Voedselactie Molenhoek

voedselactie Molenhoek
Nog te veel mensen (ook in Molenhoek) moeten rondkomen met een inkomen dat onvoldoende is voor een fatsoenlijk bestaan. Zij kunnen gebruik maken van de Voedselbank Groesbeek. Die beschikt over gegevens over de gezinssamenstelling om gepaste pakketten te kunnen samenstellen. Het gaat daarbij om langer houdbare producten. Zie voor meer informatie:www.voedselbankgroesbeek.nl/.

Marikenexpositie

Op zondag 9 december om 13.00 uur is de feestelijke opening van de Marikenexpositie. Het is de eindexpositie van het Marikenjaar 2018. Met een poëtische vertelling van het Marikenverhaal door Monica Boschman en Marjolein Pieks en een lezing van Kristianne Tummers over het Marikenbeeld op de Grote Markt. De expositie is georganiseerd door de Kunstraffinaderij en Wij Zijn Mariken. Drie studenten (Marieke van Bommel, Yu-Anne Brekelmans en Ruby Groen) van de richtingen Arts and Culture Studies en Kunst en Economie hebben de tentoonstelling voorbereid en de kapel ingericht.

walking football in Malden en Mook

In Malden en Groesbeek wordt op dinsdag aan Old Stars, walking football gedaan. Een super leuk voetbalspel waarbij je niet mag hardlopen en geen sliding mag maken, het veld kleiner is maar het plezier even groot al vroeger bij jouw training en/of wedstrijd. Je bent welkom buiten op het veld in Malden bij Juliana op dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur en in binnen in sporthal Heuvelland van 11.30 tot 13.00 uur. Na de training of wedstrijd wordt er altijd koffie gedronken met elkaar. Interesse: neem dan contact op met Herman Roovers: 06 51937312 of Marian Schijf 06 13260571. Proefles altijd gratis!

Oerrr in Heumensoord

Winterwende: beleef de kortste dag van het jaar met OERRR in Heumensoord. In de winter in het vroeg donker. Het bos wordt stiller en donkerder. Tijd voor een sfeervolle en spannende avond met OERRR in Heumensoord. Op zaterdag 15 december nemen de boswachters van OERRR je mee op avontuur. In het bos de volgels verrassen en een boom versieren vol met lekkernijen. Oppassen om niet te verdwalen, het is pik donker in het bos! Eindigen bij het kampvuur met een lekkere kop chocomel, dat is na al die avonturen wel verdiend.

Yarden en Saar aan Huis tekenen samenwerkingsovereenkomst

Het CBS voorspelt een tekort aan mantelzorgers, terwijl de behoefte aan zorg aan huis door ontwikkelingen als vergrijzing steeds groter wordt. Om deze zorg voor hun klanten 'dichterbij' en laagdrempeliger te maken, tekende Yarden onlangs een samenwerkingsovereenkomst met mantelzorgorganisatie Saar aan Huis. Leden met een Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering kunnen in de laatste fase van hun leven, een gedeelte van het verzekerd bedrag vervroegd uit laten keren in geld, bijvoorbeeld om mantelzorg in te kopen.

Ingezonden brief IJsbaan Malden

INGEZONDEN BRIEF. Lieve Heumenaren, Het had zo mooi kunnen zijn, Een echt Heumens Winterfestijn. De handen ineen slaan, voor het realiseren van een ijsbaan. In september nog roepen: "Hij komt er geheid", terwijl je al weet: "Niet in mijn tijd". Een horecatent een probleem?? Die was er vorig jaar ook, naar ik verneem! Een ijsbaan met te veel toeters en bellen, Dat het moeilijker is had je op je vingers na kunnen tellen. Gewoon een simpele ijsbaan, van een paar vierkante meter, met koek en zopie in de tent van Peter.

Beschutte Hangplek Kerkplein Malden

De ontmoetingsplek voor jongeren moet aantrekkelijker worden. Nu trekken de jongeren liever naar het winkelcentrum, waardoor omwonenden en winkeliers overlast ervaren. Op advies van de jongeren wordt de ontmoetingsplek op het Kerkplein op korte termijn weer- en winddicht gemaakt. Dit gebeurt nog voor het eind van het jaar. Betrokkenen bij het JOSH-overleg (is: Jongeren op Straat in de gemeente Heumen) dringen al geruime tijd aan op het aantrekkelijker maken van de zitplek voor jongeren in de gemeente. Aan de bezoekers van het winkelcentrum wordt ook gedacht.

Nieuwjaarsfeesten Heumen en Mook en Middelaar

Het gemeentebestuur Van Mook en Middelaar nodigt inwoners, bestuurders en leden van verenigingen en instellingen uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 6 januari 2019 van 16.30 uur tot 18.30 uur in Gemeenschapshuis ‘de Koppel’ in Middelaar. Burgemeester Gradisen zal er zijn traditionele nieuwjaarstoespraak houden. Ook worden er gemeentelijke spelden van verdienste uitgereikt. Orkest Divers verzorgt de muzikale omlijsting. Ook de bestuurders van Heumen houden hun traditionele Nieuwjaarsfeest en wel op woensdagavond 9 januari 2019.

Pagina's